Dani psihologije / Psychology days

Pavle Valerjev


Pavle Valerjev je izvanredni profesor u području kognitivne psihologije na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru te voditelj Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju pri istom Odjelu. Diplomirao je, a nakon toga i doktorirao na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru radi od 1999. godine te drži kolegije iz kognitivne psihologije, percepcije i kognitivne neuroznanosti. Pavle Valerjev je do sad sudjelovao u više znanstvenih projekata, uglavnom u domeni kognitivne psihologije te je samostalno ili u koautorstvu objavio više znanstvenih radova iz područja rasuđivanja, rješavanja problema, prosuđivanja i donošenja odluka, te također u području perceptivnih iluzija. Rezultate svojih istraživanja je izlagao na velikom broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Zadnjih godina bavi se istraživanjem dvojnih procesa u raznim zadacima rasuđivanja te metakognicije koja prati te procese.