Dani psihologije / Psychology days

Dr. sc. Iva Šverko, Izv. prof.


Iva Šverko je znanstvena savjetnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i izvanredna profesorica na Sveučilištu u Zagrebu. U svom istraživačkom radu angažirala se na brojnim projektima u području izbora i razvoja karijere u adolescenciji i publicirala je nalaze u više od 30 znanstvenih radova i poglavlja u knjigama. Predaje Psihologiju izbora zanimanja na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te sudjeluje u izradi alata za profesionalno usmjeravanje.